Psychologicke poradenstvi,
 konzultace a psychoterapie
´´

· Psychoterapie a poradenství poskytuje pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí ji aktivně řešit. Dále také těm, kteří neřeší akutní problémy, ale mají zájem o sebepoznání a rozvíjení vlastní osobnosti.

 

· Základním terapeutickým nástrojem je empaticky vedený rozhovor, jehož cílem je za aktivní účasti klienta mu pomoci se zvládáním různých trápení a podpora vedoucí ke zlepšení kvality života klientů.

 

· Psychoterapeut je spíše v roli průvodce, který klientovi pomáhá dívat se na svůj život a  trápení

             z nových úhlů pohledu, objevovat nové možnosti i dosud skryté zdroje pomoci a síly. Nečekejte              nějaké návody či rady, spíš se pokusíme společně nalézt Vaši jedinečnou strategii, jak Vaše potíže              řešit.

 

· Cílem terapie/poradenství je vyřešit problém v co možná nejkratší době. Během konzultací se řeší aktuální problém, není nutné se např. vracet do dětství a zabývat se věcmi, které fungují. V průběhu terapie společně vyhodnocujeme, zda jsou konzultace přínosem, zda jsme dosáhli dohodnutého cíle, zda se rozhodnete terapii ukončit a nebo naopak v ní ještě pokračovat.

 

· Při své práci využívám přístup a metody systemické terapie – na řešení orientovanou terapii, zakázkový a narativní přístup – www.isz-mc.cz.

PhDr. Monika Krajčová

Kontakt:            PhDr. Monika Krajčová, psycholog a psychoterapeut

Pracoviště:        Vrchlického 5, Prostějov

Telefon:            732 52 14 48

e-mail:               krajcova-psycholog@seznam.cz, www.psycholog-prostejov.cz

 

Psychologické poradenství a terapie

Textové pole: Úvod

Kdo jsem

Nabídka služeb

Psychologické poradenství a terapie
Psychodiagnostika Barvy života

Na prvním setkání

Co lze očekávat

Ceník

Kontakt a objednání