Psychologicke poradenstvi,
 konzultace a psychoterapie
´´

 

· vystudovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci:

· jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a po vykonání rigorózní zkoušky získala titul PhDr.

· učitelství na Pedagogické fakultě

 

· absolvovala jsem základní a analytický výcvik v diagnosticko-intervenční metodě „Barvy života“

 

· jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“

             v Institutu pro systemickou zkušenost, Praha - výcvik je akreditovaný

             pro zdravotnictví Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně               www.isz-mc.cz

 

 

PhDr. Monika Krajčová

Kontakt:            PhDr. Monika Krajčová, psycholog a psychoterapeut

Pracoviště:        Vrchlického 5, Prostějov

Telefon:            732 52 14 48

e-mail:               krajcova-psycholog@seznam.cz, www.psycholog-prostejov.cz

Textové pole: Úvod

Kdo jsem

Nabídka služeb

Na prvním setkání

Co lze očekávat

Ceník

Kontakt a objednání

 

Kdo jsem

 

· kromě konzultační činnosti se věnuji také práci s dětmi a jejich rodiči

             v Pedagogicko-psychologické poradně v Prostějově

 

· dále se kontinuálně vzdělávám v terapii a poradenství