Psychologicke poradenstvi,
 konzultace a psychoterapie
´´

 

· vystudovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci:

· jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a po vykonání rigorózní zkoušky získala titul PhDr.

· učitelství na Pedagogické fakultě

 

· absolvovala jsem základní a analytický výcvik v diagnosticko-intervenční metodě „Barvy života“

 

· jsem 2009 – 2013 psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ v Institutu pro systemickou zkušenost, Praha - výcvik je akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně www.isz-mc.cz

 

· 2012 – 2013 akreditovaný vzdělávací program „Systemický přístup k práci s krizí“ Gaudia Institut s.r.o.

 

· kromě konzultační činnosti se věnuji také práci s dětmi a jejich rodiči

             v Pedagogicko-psychologické poradně v Prostějově

 

· dále se kontinuálně vzdělávám v terapii a poradenství

PhDr. Monika Krajčová

Kontakt:            PhDr. Monika Krajčová, psycholog a psychoterapeut

Pracoviště:        Vrchlického 5, Prostějov

Telefon:            732 52 14 48

e-mail:               krajcova-psycholog@seznam.cz, www.psycholog-prostejov.cz

 

Kdo jsem

Textové pole: Úvod

Kdo jsem

Psychologické poradenství a terapie

S čím mohu pomoci

Na prvním setkání

Co lze očekávat

Ceník

Kontakt a objednání